Wentylacja forum

Błędne zainstalowanie odpylania oraz centralnego odkurzania powoduje wielkie zagrożenie wybuchem. Dlatego każda instalacja pragnie być wypełniona zgodnie z obowiązującymi normami zawartymi w zasadzie ATEX tzw. atex installation.

Identyfikacja oraz ocena ryzyka wybuchu Aby wybrać skuteczne metody ochrony instalacji przed wybuchem musimy zidentyfikować, a też uznać jej najczulsze punkty. W tym celu przeprowadzamy tzw. ocenę ryzyka wybuchowego na etapie wykonawczym. Fakt ten jest dla biura poruszającego się projektem zbiór wszystkich zaleceń. Po ich nauczeniu do programu zostanie stworzona ostateczna ocena ryzyka wybuchowego lub dokument zabezpieczenia przed wybuchem.

Zminimalizowanie ryzyka wybuchu W planu ograniczenia ryzyka wystąpienia wybuchu, w budowanych instalacjach, polecane są takie rozwiązania jak: antystatyczne lub przewodzące wkłady oddane do filtracji, elektryczne i nieelektryczne wyposażenie z certyfikatem ATEX, dopasowaną aparaturę kontrolną oraz pomiarową, uziemienia.

Minimalizacja skutków wybuchu Z istoty spraw nie jest dodatkowe by do samego końca wyeliminować ryzyko wybuchu. Stąd te, razem z wymogami obu dyrektywy ATEX, w  instalacjach wykorzystuje się zabezpieczenia przeciwwybuchowe.

Dostawy wdrażania odpylania oraz centralnego odkurzania tworzone są w układzie „pod klucz”. Świadczy to, iż specjaliści biorą całkowitą odpowiedzialność za kompleksową realizację wszystkiego z stanów inwestycji – od projektu, przez produkcję wszystkich składników systemu, po montaż i uruchomienie nowo zamontowanej instalacji.

Oszczędność poprzez optymalizację Szczególny nacisk został położony na optymalizację instalacji filtrujących pod kątem efektywności energetycznej, a i skuteczności odpylania. Działania te tworzą pożądany wynik finansowy, i przede każdym dodają się do ochrony środowiska naturalnego naszego kraju.

Skuteczne, i jednocześnie bardzo efektywnie Materiał filtracyjny jest najistotniejszy element skutecznej, oraz tymże jednym sprzyjający naturze element instalacji odpylania oraz centralnego odkurzania. Dobrze dobrany zapewnia wysoką czystość odpylonego powietrza nie mając pod opiekę warunków pracy. Tylko dlatego inżynierowie za jakimś razem dobierają to pod kątem danej inwestycji.