Prowadzenie ewidencji po angielsku

Obowiązek prowadzenia ewidencji za pośrednictwem urządzenia elektronicznego w budowy kasy fiskalnej w roku dwa tysiące siedemnastym będzie mówił się wszystkich przedsiębiorców prowadzących kampania gospodarczą i sprzedających swoje miła i pomocy podmiotom bez zarejestrowanej działalności finansowej oraz dla rolników ryczałtowych. Kolei w kieszeniach fiskalnych wprowadzane są stopniowo.

W roku dwutysięcznym piętnastym ustawodawca zniósł przysługujące podmiotom gospodarczym rozwiązanie z obowiązku prowadzania ewidencji elektronicznej podmiotom, wśród których zauważył rażące naruszenia przepisów. Naruszenia te zajmowały głównie zaniżania faktycznego obrotu tytułem wykonywanej kampanii tak, by zmieścić się w limicie dwudziestu tysięcy obrotu, w przypadku którego nie następował obowiązek prowadzenia ewidencji szczęść i usług za pomocą kasy posnet oraz wydawania za jej pośrednictwem paragonów. Branżami, które najczęściej uznawały się tego rodzaju przewinienia zdaniem Ministerstwa Finansów były warsztaty samochodowe, stacje diagnostyczne pojazdów, lekarze, dentyści, fryzjerzy oraz stołówki zwracane na miejscach placówek edukacyjnych i przez te pozycje zarządzane. Ustawodawca twierdzi także, iż ewidencjonowanie obrotów z każdych podmiotów gospodarczych oferujących usługi na sytuację konsumentów bez zarejestrowanej działalności finansowej a dla rolników ryczałtowych będzie wspaniałym krokiem w celu zwiększenia transparentności i atrakcyjności na rynku oraz jeszcze zapewnienia smaczniejszego i popularniejszego realizowania swoich praw przed sądem konsumenckim. Zgodnie z punktem czwartym rozporządzenia o którym mowa, placówki prowadzące usługi na sytuację wymiany opon, badań i przeglądów technicznych oraz doradcy podatkowi, fryzjerzy i kosmetolodzy zobowiązani zostali do szybkiej instalacji kasy fiskalnej wraz z dniem pierwszego stycznia dwutysięcznego siedemnastego roku. W następujących przypadkach przedsiębiorcy nieobjęci przepisami specjalnym mają czas wynoszący równe dwa miesiące od momentu przekroczenia limitu dwudziestu tysięcy złotych na zainstalowanie kasy fiskalnej.