Ksiegowosc budzetowa

Butla hrd istnieje ostatnie specjalistyczna butla, która urządzona istnieje w szybko-otwierający się zawór. Przedmiotowe butle zawierają w sobie środek gaśniczy, jaki stanowi pod stałym ciśnieniem. Budowa omawianej butli pozawala na bardzo szybkie wprowadzenie środka gaśniczego we tło chronionego urządzenia.

odkurzacze atex

Butle hrd podawane są przede każdym do ochrony przeciwpożarowej systemów w pozycji zagrożenia, na przykład jeżeli chodzi o produkty łatwopalne. Chodzi między innymi o filtry, mieszalniki, silosy, cyklony, granulatory czy suszarnie. Ponadto butle można wykorzystać jako ochronę przed wybuchem aparatów, kanałów, przewodów, zbiorników, chodzi tutaj o środowiska, gdzie występują pyły klasy ST1-ST3 oraz alkohole i mieszaniny hybrydowe. Istnieje więc niemal każda gałąź przemysłu. Należy pamiętać, iż te dania pragną istnieć zatrzymane w certyfikatach, i dokładnie chodzi o system tłumienia wybuchu oraz bariery gaszącej. W sukcesu wybuchu chodzi o certyfikat jednostki notyfikowanej FSA nr: FSA 09 ATEX 1595X. I w wypadku bariery gaszącej chodzi o certyfikat jednostki notyfikowanej FSA nr: FSA 09 ATEX 1596X.

Dopuszczalna objętość butli wynosi pięć litrów. Butle wymagają istnieć zamknięte szczelną, stalową membraną. Omawiane butle w żaden system nie mogą działać zagrożenia podczas prac serwisowych. Butle należy aktywować napięciem minimum 100/300V, w końca uniknięcia aktywacji przypadkowym napięciem. Są absolutnie butle hrd o moc większej mas dodatkowo w układu z tym aktywowane są proporcjonalnie większym napięciem. Typowe butle wypełnianie są proszkiem. Mieszanka tego miale po rozpyleniu redukuje ciśnienie wybuchu. Działa to poprzez zneutralizowanie wybuchowej atmosfery pyłowej. Tam, gdzie zastosowanie zwykłych butli proszkowych może doprowadzić większe obrazy niż korzyści, na przypadek w urzędach farmaceutycznych, obiektach przemysłu spożywczego, zastosowanie teraz są butle hrd. Są też butle hrd wypełnione parą wodną. Stanowią one wodę o temperaturze większej niż temperatura wrzenia. Para wodna ma zbyt zadanie tłumić wybuch. Podsumowując, butle są system tłumienia wybuchu. W całym systemie hrd funkcjonują obok systemu dekompresji o odciążania wybuchu oraz systemu izolowania wybuchu.