Korepetycje zwolnione z kasy fiskalnej

Pomimo, iż potrzebę posiadania kasy fiskalnej novitus deon w prac gospodarczej ma coraz popularniejszą rzeszę przedsiębiorców, nadal są możliwe wedle obowiązujących przepisów rozwiązania spośród ostatniego obowiązku.

Utrata uprawnienia do takiego zwolnienia, może działać około 100 tysięcy polskich podatników. Od 1 marca 2015 roku obowiązek traktowania tych urządzeń dotyczy między innymi podatników oferujących usługi z działu naprawy silników, usługi fryzjerskie, kosmetyczne, usługi połączone z wyżywieniem, usługi prawnicze, doradztwa podatkowego i lekarzy. Więc kto tak naprawdę nie musi zawierać kasy fiskalnej? Między innymi interesują one zwolnień przedmiotowych, przysługujących do danych czynności. Podatnik wykonujący czynności zwolnione przedmiotowo nie musi ich księgować na kasie fiskalnej. Kto nie pragnie pamiętać kasy fiskalnej: dostawa usługi czy świadczeń z zakresu usług nadawczych, usług internetowych, usług połączonych z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, energią elektryczną, parą wodną, paliwa gazowe, wodą w istoty naturalnej, usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne, usługi połączone ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych, usługi połączone z obróbką odpadów, usługi powiązane z przetwarzaniem odpadów niebezpiecznych, usługi połączone z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych, transport kolejowy, publiczny i podmiejski, usługi pocztowe i kurierskie, pomoce w obrębie noclegów, usługi oferowane przez hotele, motele i pensjonaty,usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe, usługi finansowe i ubezpieczeniowe, wynajem oraz pomoce zarządzania nieruchomościami, usługi związane z biegiem rynku nieruchomości, czynności notarialne, usługi powiązane z zachowaniem porządku, usługi administracji publicznej, usługi archiwów, organizacje członkowskie, usługi oferowane przez spółki oraz systemy eksterytorialne.

Podatnicy wykonujące przedmioty wysoce wymienione, mogą także mieć ze zwolnienia przedmiotowo-podmiotowego. Prawo do tego zdjęcia przysługuje ze względu na formę sprzedaży podatnika. Jeśli obrót z funkcji wymienionych liczył w starym roku ponad 80% całości obrotu, podatnik może stosować ze zrezygnowania z kas dla całości sprzedaży.