Globalizacja a ochrona srodowiska naturalnego

Zagadnienia zaufania i obrony pozycji w przemyśle są głównie związane z pomocą środowiska naturalnego. Spróbujmy zatem przybliżyć jak UE unormowała przepisy powiązane z  bezpieczeństwem przemysłowym na bazie studium przypadku -  atex case studies.

http://fi.healthymode.eu/revitalum-mind-plus-laake-parantaa-muistia-ja-keskittymista/Revitalum Mind Plus. Lääke parantaa muistia ja keskittymistä

Ze względu na fakt, że ogromna większość maszyn, a ponadto urządzeń jest oddana do robienia ról w kopalniach węgla kamiennego, w których potrafi spotkać zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego, w poszczególnej instytucji omówiono dyrektywę 94/9/WE, która stosuje się do tych zagrożeń.

W marcu 1994 roku Parlament Europejski, a też Rada przyjęły dyrektywę tzw. nowego rozwiązania 94/9/WE w historii unormowania przepisów prawych krajów członkowskich dotyczących urządzeń oraz sposobów ochronnych, jakie są przeznaczone do zysku w atmosferze potencjalnego zagrożenia wybuchem, która stanowi nazywana dyrektywą atex.  Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego głównym celem tej porady jest zagwarantowanie bezproblemowego przepływu towarów, jakie dadzą znaczny poziom ochrony przeciwwybuchowej. Jednakże owa reguła nie była ważnym skokiem z zakresu harmonizacji ochrony przeciwwybuchowej w Zgody Europejskiej. Od około dwudziestu lat wszyscy musieli przystosować się do kilku zasad tzw. starego podejścia dotyczącego wolnego handlu towarami ujętymi dziś w dyrektywie ATEX.

Dyrektywa 94/9/WE była wcielona w działanie od 1 lipca 2003 r., zastępując dyrektywy podejścia starego 76/117/EWG i 79/196/EWG, dotyczące urządzeń elektrycznych, jakie są dane do użytku w przestrzeniach, które są zagrożone wybuchem na wielkości i dyrektywę 82/130/EWG, która dotyczy urządzeń elektrycznych oddanych do korzystania w strefach zagrożonych wybuchem we tle kopalń gazowych. Procedury oceny zgód na platformie starego podejścia, były połączone jedynie z urządzeniami elektrycznymi, jakie wymagały wykonać wszystkie jasno sprecyzowane wymagania bezpieczeństwa. Badania wykazały, że dania elektryczne są źródło zapłonu jedynie w połowie sukcesów. W kontaktu spośród obecnym, zaznaczane w zasadach starego podejścia zagrożeń jedynie natury elektrycznej jest niemal wystarczające do spełnienia dużego stopnia ochrony, który jest wymagany przez rozporządzenie 100a Traktatu Rzymskiego.